To Avatar Course

book-title-PL-DUTCH

Belangrijk en nuttig om te weten

Het Avatar Pad 2: Privé Lessen is het negende boek van Harry Palmer, auteur van het Avatar Materiaal. Dit boek bevat 74 individuele lessen, gerubriceerd in acht globale categorieën die geïnspireerd zijn door de voortgezette Avatar materialen.

  • Vooruit
  • Inhoudsopgave

Er is een tijd voor publieke uitzendingen en er is een tijd voor privé lessen.

PRIVÉ LESSEN zijn geëxtrapoleerd uit de voortgezette Avatar Materialen. Ze zijn meer bedoeld als contemplatieve beschouwingen over aspecten van een onderwerp, dan als een volledige uitleg. Hier en daar is sprake van een subtiele volgorde, maar elders weer niet. Sommige stukjes horen bij elkaar, bijvoorbeeld waar het gaat over creatieve studie, zijnsdomeinen en relaties. Andere stukken staan op zich en die moet je zelf een plaats geven in het geheel.

Over het algemeen genomen schreef ik over dingen die volgens mij belangrijk zijn om te weten en waar anderen iets aan zouden kunnen hebben.

Vanuit die bedoeling, aanvaard mijn diepste respect en moge je hartezon schijnen in dienstbaarheid aan anderen.

Harry Palmer
Star’s Edge, 2013

I. Vruchtbare grond
Les 1: Tao van Leven vanuit vrije wil
Les 2: Referentiepunten
Les 3: Schalen
Les 4: Paradigma's
Les 5: Begin met het opbouwen van een mind
Les 6: Overweging
Les 7: Vijf stappen voor het maximaliseren van je power
Les 8: Creatieve studie
Les 9: Eerste principe: Organiseren
Les 10: Tweede principe: Herkennen van drijfsel
Les 11: Derde principe: Herstructureren
Les 12: Vierde principe: Extrapoleren
Les 13: Dingen die in drietallen komen

II. Bestaan en Zijn
Les 14: Drie domeinen en negen modi van bestaan
Les 15: Dierlijk zijn: de domeinen van responsieve gedragingen
Les 16: Meer over entiteiten emanaties
Les 17: Begrijpen van invloeden van entiteiten
Les 18: Intellectueel zijn: het domein van de mentale processen
Les 19: Spiritueel bestaan: het domein van zijn
Les 20: De aard van het zelf in verschillende domeinen
Les 21: Aan het intellect gebonden praktijken
Les 22: Spiritueel ontwaken is de hoogste menselijke aspiratie

III. Mind gebieden
Les 23: De rol van de mind
Les 24: Fouten van de mind
Les 25: Mindful meditatieniveau's
Les 26: Mindstuff is van voorbijgaande aard
Les 27: Ego vergeleken met spirit
Les 28: Wees waakzaam

IV. Indoctrinatie
Les 29: Indoctrinatie
Les 30: Eet meer kool
Les 31: Indoctrinatie verduidelijkt
Les 32: Hoop
Les 33: Paden van hoop
Les 34: Versmeltend licht: Het pad naar verlichting
Les 35: Uitdovend licht: het pad naar wanhoop
Les 36: Persoonlijke verantwoordelijkheid
Les 37: Indoctrinatie ontdekken
Les 38: Moraal: sociaal en persoonlijk
Les 39: Dit is raar (heel vreemd, bizar)
Les 40: Indoctrinatie verpletteren voor Wereldvrede

V. Identiteit en Bronwezen
Les 41: IK-loze wil die gewaar is
Les 42: Identiteit
Les 43: Gefixeerde identiteiten
Les 44: Bronwezen
Les 45: De vermogens van Bronwezen
Les 46: Hoger zelf

VI. Elkaar ontmoeten als vreemden
Les 47: Acties en interacties
Les 48: Interacties die tot vriendschappen leiden
Les 49: Vier aspecten van gezonde relaties
Les 50: Elkaar ondersteunen door verantwoordelijkheden te delen
Les 51: Samen verschillende gezichtspunten onderzoeken
Les 52: Stel samen regels en verwachtingen op
Les 53: Samen optrekken
Les 54: De perfecte partner

VII. Levensstrategieën
Les 55: Het verhaal van de tegenspelers
Les 56: Er op vertrouwen dat de ander zal ontspannen
Les 57: Beoefening
Les 58: Observatie
Les 59: Vier fundamentele strategieën
Les 60: Gemakkelijke oplossing
Les 61: Over therapie
Les 62: Over het algemeen gesproken
Les 63: Gezonde eigenschappen
Les 64: Dingen om niet te vergeten
Les 65: Wraak

VIII. Alleen goden spreken, alleen goden luisteren
Les 66: Buitengewoon en gewoon
Les 67: Ritueel van de gongen
Les 68: Een pijl naar God
Les 69: Lijden
Les 70: Vermomde genade
Les 71: Onverdiend lijden is verlossend
Les 72: Bied geen weerstand, creëer iets nieuws
Les 73: De weg van de overgave
Les 74: Het Grote Werk